Realizacje – podsumowanie

Dotychczasowe realizacje to wykonanie ponad 20 km przewiertów, w tym 5 km dużych projektów wiertniczych, dla spółek gazowych, paliwowych, energetycznych, wod-kan, ciepłowniczych. Wykonanie dwóch przekroczeń o długości przekraczającej 1 km. Wprowadzanie innowacyjnych i pionierskich rozwiązań. Pierwsza instalacja w Europie 4 rur ciepłowniczych Flexx Brugg w Gdańsku w jednym otworze, pierwsza instalacja DN 1000 w Polsce. Wykonywanie złożonych projektów w mocno zurbanizowanych terenach.


Skip to content