+48 32 235 30 94

OFERTA

Oferujemy szeroki zakres robót związanych z pokonywaniem przeszkód terenowych , instalacjami zewnętrznymi,
robotami ziemnymi, wyburzaniem i wynajmem sprzętu budowlanego.

Przewierty sterowane

w zakresie średnic DN25–1400 i długości do 2500 m

Serwis kierunkowy

pozycjonowanie narzędzi, ustalanie trajektorii otworów wiertniczych

Serwis płuczkowy

serwis i obsługa prac wiertniczych

Separacja fazy stałej

oczyszczanie płuczki wiertniczej


Przeciski

w zakresie średnic DN25–500

Relining

w zakresie średnic do DN1200

Zgrzewanie rur PE

doczołowe lub elektrooporowe

Czyszczenie kanalizacji

z rur PVC, PE, żeliwnych, ceramicznych oraz betonowych
PARK MASZYNOWY


Zakład Remontowo-Budowlany Janicki dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym, który cały czas uzupełniany jest o kolejne, nowoczesne urządzenia. Dzięki temu firma może samodzielnie i kompleksowo wykonywać inwestycje o różnorodnym charakterze. Przedsiębiorstwo posiada obecnie siedem zestawów wiertniczych, do wykonywania przewiertów sterowanych oraz horyzontalnych, o sile ciągu/pchania w przedziale od 30 do 3000 kN. Na liście sprzętu, który należy do Zakładu Remontowo-Budowlanego Janicki, znajdują się również m.in. nowoczesne zestawy do przecisków, koparko-ładowarki, urządzenia do połączeń rur PE oraz maszyny do zagęszczania gruntu.
Nowoczesny park maszynowy, a także wykwalifikowana kadra są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.
Przewiert sterowany Janicki – O nas


Zakład Remontowo-Budowlany Janicki to polska rodzinna firma, która powstała w 1978 r.
Przedsiębiorstwo wykonuje szeroki zakres robót związanych z pokonywaniem przeszkód terenowych, instalacjami zewnętrznymi, robotami ziemnymi oraz pracami wyburzeniowymi. Oferuje również wynajmem sprzętu budowlanego.
Główną specjalizacją Zakładu Remontowo-Budowlanego Janicki są przewierty horyzontalne sterowane oraz wszelkiego rodzaju przyciski pod drogami. Warto podkreślić, że firma wykonuje przewierty o średnicach do 1000 mm i długościach do 1000 m. W tego typu inwestycjach instalowanym materiałem może być PE, stal oraz żeliwo sferoidalne.
Zakład Remontowo-Budowlany Janicki świadczy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, firm oraz osób prywatnych.


HISTORIA FIRMY


1978
Założenie firmy Instalatorstwo Wod.–Kan. C.O.
1998
Przekształcenie firmy w Zakład Remontowo Budowlany Instalacje C.O. Wod.–.Kan. i Gaz Janicki Michał Janicki Piotr
2003
Zakup pierwszych wiertnic horyzontalnych do przewiertów sterowanych oraz kretów
2007
Przekształcenie firmy w Zakład Remontowo-Budowlany Janicki

pod taką nazwą przedsiębiorstwo funkcjonuje do dzisiaj

2013
Wprowadzenie nowych usług: serwis kierunkowy, serwis płuczkowy, separacja fazy stałej

Usługi zostały wprowadzone do oferty dzięki dofinansowaniu z RPO SL – 2007 – 2013

AKTUALNOŚCI

Projekt inwestycyjny współfinansowany SCP Śląsk

 

Dofinansowanie przyznane jesteśmy w grupie 168 firm które otrzymały dofinansowanie w ramach :

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MSP
Nr naboru: RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Typ(y) projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
Wnioskodawca: ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZ. S.C. JANICKI PIOTR, JANICKI JACEK
Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wielkogabarytowych przewiertów skalnych z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji

 

Projekt inwestycyjny

Wdrożenie technologii wielkogabarytowych przewiertów skalnych z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych na potrzeby wdrożenia innowacyjnej technologii
wielkogabarytowych przewiertów skalnych wraz z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji w oparciu o wyniki
prac badawczo - rozwojowych. Rozwiązanie to w sposób kompleksowy i innowacyjny umożliwi wykonywanie przewiertów 
sterowanych o dużych średnicach w trudnych warunkach geologicznych, w których dotychczas wykonanie takich 
przewiertów było praktycznie niemożliwe. Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi, wdrożenie 
wyników B+R, stworzenie nowych miejsc pracy,wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej, wzrost 
eksportu, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup :
1. Zakup silnika wgłębnego -
2. Świder trójgryzowy 
3. Rozwiertak do skały
4. Rozwiertak do skały 
5. Łączniki wiertnicze 
6. Kompletny obciążnik magnetyczny 
7. Pompa wysokociśnieniowa 
8. System separacji wraz z mieszalnikiem 
9. Pompa ślimakowa 

Przewiert pod Odrą Zachodnią

Do wykonania przewiertu pod Odrą Zachodnią w Szczecinie wykorzystano wiertnicę Normag NRI 300 TE. Posłużyła ona do wykonania otworu o długości 1082 m, w którym należało zainstalować trzy rury HDPE o średnicy 200 mm. W dwóch z nich zainstalowano kable, a trzecia pełni funkcję rezerwową.

Czytaj dalej

Dolny Śląsk: instalacja rurociągu stalowego w powiecie milickim

Na przełomie maja i czerwca 2016 r. wykonaliśmy przewiert służący instalacji rurociągu stalowego (1016 × 22,5 mm) w miejscowości Łazy Małe w powiecie milickim na Dolnym Śląsku. Do prac wiertniczych zmobilizowano urządzenie Normag NRI 300 TE. Na 530-metrowej trasie należało pokonać przeszkody, jakimi były: las, stawy oraz tereny zielone. Wkrótce, w ramach kontynuacji tych działań, wykonany został kolejny przewiert, tym razem o długości 500 m.

Czytaj dalej

Dwie instalacje w Warszawie

W marcu i kwietniu 2016 r. firma ZRB Janicki wykonała w Warszawie dwa przewierty do instalacji rur stalowych. Długość otworów przeznaczonych do instalacji rurociągów 323 × 8,8 mm oraz 508 × 12,5 mm wynosiła odpowiednio 1070 i 435 m. Na trasie przewiertów, wykonywanych z wykorzystaniem wiertnic Normag NRI 300 TE oraz Prime Drilling PD 60/33RP znajdowała się droga S79, tory kolejowe oraz tereny portu lotniczego.

KONTAKT