+48 32 235 30 94

Wdrożenie technologii wielkogabarytowych przewiertów skalnych z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych na potrzeby wdrożenia innowacyjnej technologii
wielkogabarytowych przewiertów skalnych wraz z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji w oparciu o wyniki
prac badawczo - rozwojowych. Rozwiązanie to w sposób kompleksowy i innowacyjny umożliwi wykonywanie przewiertów 
sterowanych o dużych średnicach w trudnych warunkach geologicznych, w których dotychczas wykonanie takich 
przewiertów było praktycznie niemożliwe. Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi, wdrożenie 
wyników B+R, stworzenie nowych miejsc pracy,wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej, wzrost 
eksportu, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup :
1. Zakup silnika wgłębnego -
2. Świder trójgryzowy 
3. Rozwiertak do skały
4. Rozwiertak do skały 
5. Łączniki wiertnicze 
6. Kompletny obciążnik magnetyczny 
7. Pompa wysokociśnieniowa 
8. System separacji wraz z mieszalnikiem 
9. Pompa ślimakowa