Wdrożenie technologii wielkogabarytowych przewiertów skalnych z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych na potrzeby wdrożenia innowacyjnej technologii wielkogabarytowych przewiertów skalnych wraz z innowacyjnym wysokowydajnym systemem separacji w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Rozwiązanie to w sposób kompleksowy i innowacyjny umożliwi wykonywanie przewiertów sterowanych o dużych średnicach w trudnych warunkach geologicznych, w których dotychczas wykonanie takich przewiertów było praktycznie niemożliwe.

Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi, wdrożenie wyników B+R, stworzenie nowych miejsc pracy,wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej, wzrost eksportu, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup :
1. Zakup silnika wgłębnego –
2. Świder trójgryzowy
3. Rozwiertak do skały
4. Rozwiertak do skały
5. Łączniki wiertnicze
6. Kompletny obciążnik magnetyczny
7. Pompa wysokociśnieniowa
8. System separacji wraz z mieszalnikiem
9. Pompa ślimakowa

Skip to content