Gdańsk 2 x 4 200/310 mm Flexx Brugg


Lokalizacja: Gdańsk
Długość: 2 x 217 m
Przeszkoda: rz. Mołtawa
Rurociąg: 2 x 4 200/310 mm Flexx Brugg
Wiertnica: Prime Drilling 60/33 RP
Realizacja: wrzesień/październik 2015

Pozostałe realizacje: