Zaplecze płuczkowe

• Zintegrowany system oczyszczania płuczki Normag NRC 2500C  (wydajność do 2500l/min)
• Mieszalniki i bufory magazynujace
• Elektryczna pompa wysokiego ciśnienia Normag NHP 250ME (wydajność do 2500l/min – 80 bar)
• Pompa wysokiego ciśnienia  Normag NHP 150ME (wydajność do 1700l/min –120bar)
• Pompy transferowe
• Pompy szlamowe
• Oprzyrządowanie do pomiaru parametrów reologicznych płuczki wiertniczej

Park maszynowy:

Skip to content