Firma ZRB Janicki wykonała przewiert sterowany z użyciem dwóch rur osłonowych DN400 dla potrzeb instalacji rur preizolowanych DN250/160 oraz trzech rur DN50 do sterowania podgrzewaniem murawy stadionu Ruch Chorzów w Chorzowie. Firma ZRB Janicki podjęła się tego zadania jako trzecie przedsiębiorstwo – poprzednikom nie udało się jednak zakończyć zadania z sukcesem.

Na potrzeby tej instalacji wykorzystano wiertnicę marki Ditch Witch JT 4020 MACH1 zakupioną w maju 2009 r. przeszła chrzest bojowy w trakcie prac związanych z instalacją Firma ZRB Janicki podjęła się tego zadania jako trzecia. Dwie firmy, które wcześniej pojawiły się na placu budowy, nie doprowadziły zadania do końca.

Na stopień trudności zadania złożyło się kilka czynników. Przewiert należało wykonać w piaskowcu kwarcytowym, zaliczanym do VI kategorii gruntu. Rury należało zainstalować pod trybunami, pomiędzy płytą główną boiska a boiskiem treningowym. Przewierty miały planowaną długość 2 x 40 m oraz spadek 1,5%. Miejsce na ustawienie maszyny było znacznie ograniczone. Od strony płyty głównej, ze względu na istniejącą już instalację do podgrzewania murawy, dysponowaliśmy 15 m. Od strony boiska treningowego, wyłożonego trawą ze stadionu śląskiego również pozostało 15 m. Zdecydowaliśmy się na odłączenie kabli zasilających jupitery i wykucie młotami hydraulicznymi zagłębienia, w którym maszyna została ustawiona. Uzyskany kąt wejścia wynosił – bagatela – 1%, a maszyna została zakotwiona na pozostawionej półce skalnej, aby uniknąć jej uszkodzenia – mówi Jacek Janicki.

Realizacja zadania

Realizacja zadania rozpoczęła się 10 lipca 2009 r., a czas na realizację zadania był ograniczony. 2 sierpnia na stadionie pojawić się miała komisja ds. bezpieczeństwa PZPN.

Wiercenie otworu pilotowego rozpoczęło się 13 lipca 2009 r. z użyciem narzędzia STEEP TAPER TUFF BIT – 6’’(150 mm). Prace trwały 3 godziny. Po wykonaniu tego etapu, rozpoczęto operację rozwiercania do średnicy 12 cali (300 mm) rozwiertakiem CAST FLUTED. Proces ten trwał 4 godziny. Następnego dnia przystąpiono do ponownego rozwiercania – tym razem do średnicy 16 cali (400 mm) rozwiertakiem 3 WING ROCK. Ten etap prac trwał również 4 godziny. Kolejny krok to rozwiercenie do średnicy 20 cali (500 mm) przeprowadzone przy użyciu ciężkiego i niezniszczalnego KODIAKA. Następnym etapem była instalacja rury osłonowej PE DN400 x 36,4 mm.

Rozwiertak 3 WING ROCK nie okazał się w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem, ponieważ miejscami otwór miał średnicę nawet 700 mm. Dlatego podczas drugiej instalacji pominęliśmy rozwiercanie rozwiertakiem 3 WING ROCK 16’’. Rozwiertaki marki Ditch Witch nie uległy uszkodzeniu i mimo ekstremalnych warunków pracy nie straciły żadnego noża skrawającego. Płuczka sporządzona na bazie bentonitu TUNNEL GEL PLUS, marki BAROID doskonale spełniała swoje zadanie, wynosząc z otworu urobek z okruchami o średnicy max 30 mm – tłumaczy Jacek Janicki.

Artykuł poświęcony tej realizacji ukazał się w czasopiśmie „Inżynieria Bezwykopowa 5/2009 [29]”

Skip to content