Z przyjemnością informujemy, że firma ZRB Janicki po raz kolejny dołączyła do grona unijnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 714 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację zadania pn. „Dywersyfikacja firmy ZRB JANICKI poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykonywania precyzyjnych bezwykopowych horyzontalych przewiertów sterowanych”.
Przedsięwzięcie polega na zakupie i wdrożeniu technologii pozycjonowania narzędzi wiertniczych za pomocą pola magnetycznego ziemi oraz wysokowydajnego i energooszczędnego urządzenia do sporządzania płuczek bentonitowych – system przygotowania płuczki wiertniczej pozwalający na nieprzerwane prowadzenie prac. Wartość całego projektu to 1 463 700 zł.

Skip to content