„Wykorzystanie innowacyjnego systemu recyclingu płuczki wiertniczej w technologiach bezwykopowych czynnikiem zwiększającym konkurencyjność firmy ZRB Janicki” – to nazwa kolejnego projektu, którego realizacja przez firmę ZRB Janicki będzie możliwa dzięki dotacji pochodzącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu to 1 525 433,61 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 744 728,79 zł.
W ramach realizacji projektu zakupione zostaną wszelkie środki stałe niezbędne do wdrożenia innowacyjnego systemu recyclingu płuczki wiertniczej i utworzenia laboratorium płuczkowego.

Skip to content