Budowa nowej sieci ciepłowniczej w Gdańsku, prowadzona na zlecenie spółki Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, wymagała zastosowania rozwiązań bezwykopowych. W ramach realizacji tej inwestycji po raz pierwszy w Europie zainstalowane zostały cztery rurociągi Brugg Flexwell 315 mm w jednym otworze.

Inwestycja zrealizowana została na przełomie września i października 2015 r. Zadanie polegało na wykonaniu dwóch przewiertów o długości 225 m każdy. Głębokość posadowienia w obu przypadkach sięgała 22 m. Prace wiertnicze wykonane zostały przy użyciu wiertnicy Prime Drilling 600 kN/33 kNm. Inwestycja odbywała się w gruncie charakteryzującym się występowaniem piasku, pospółki i żwiru.

Średnica każdego otworu wynosi 42 cali (1066 mm), natomiast średni promień konstrukcyjny 200–250 m. Odległość pomiędzy otworami to 5 m. Spółka ZRB Janicki zapewniła serwis kierunkowy, a jako system nawigacji do prac wiertniczych wykorzystano magnetyczny Paratrack 2 + AC Beacon. Użyty system płuczkowy to Premium Gel R.

Skip to content