Na przełomie maja i czerwca 2016 r. wykonaliśmy przewiert służący instalacji rurociągu stalowego (1016 × 22,5 mm) w miejscowości Łazy Małe w powiecie milickim na Dolnym Śląsku. Do prac wiertniczych zmobilizowano urządzenie Normag NRI 300 TE. Na 530-metrowej trasie należało pokonać przeszkody, jakimi były: las, stawy oraz tereny zielone. Wkrótce, w ramach kontynuacji tych działań, wykonany został kolejny przewiert, tym razem o długości 500 m.

Prace zrealizowano w ramach budowanego przez spółkę Gaz-System S.A. gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Czeszów–Wierzchowice, liczącego 14 km. Ze względu na to, że teren inwestycyjny znajduje się na terenie chronionym, charakteryzującym się szczególnymi walorami naturalnymi, nieodzowne okazało się zastosowanie do budowy rurociągu metod bezwykopowych.

Skip to content